Reference : Risico's verbonden aan Enterobacter sakazakii in zuigelingenvoeding.
Scientific journals : Article
Life sciences : Food science
http://hdl.handle.net/2268/6932
Risico's verbonden aan Enterobacter sakazakii in zuigelingenvoeding.
Dutch
Uyttendaele, M. [ > > ]
Herman, L. [ > > ]
Daube, Georges mailto [Université de Liège - ULg > Département de sciences des denrées alimentaires > Microbiologie des denrées alimentaires >]
Lauwers, S. [ > > ]
Vandenplas, J. [ > > ]
Saegerman, Claude mailto [Université de Liège - ULg > Département des maladies infectieuses et parasitaires > Epidémiologie et analyse des risques appl. aux sc. vétér. >]
Debevere, J. [ > > ]
2006
Tijdschrift voor Geneeskunde
62
21-28
Yes
0371-683X
[en] Enterobacter sakazakii ; milk ; prevention
[nl] Enterobacter sakazakii is een zeldzame maar bekende oorzaak van neonatale sepsis en een
ernstig verlopende vorm van meningitis met een mortaliteit van 10 tot 80 %. Verschillende
infecties zijn in verband gebracht met de consumptie van zuigelingenvoeding. In opdracht
van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) werd een
studie verricht met betrekking tot het contaminatieniveau, de voorwaarden voor groei en
overleving en de risico’s op infectie van E. sakazakii in zuigelingenvoeding. Dit met het oog
op het formuleren van richtlijnen omtrent de voorwaarden voor bereiding, bewaring en
toediening van zuigelingenvoeding .
Melkpoeder is niet absoluut steriel is en een mogelijks lage besmetting (productienorm: < 1
kve per 10g) met E. sakazakii kan aanwezig zijn. Bij bereiding moeten de nodige hygiënische
maatregelen in acht worden genomen. Er wordt aanbevolen de bereide zuigelingenvoeding
binnen maximaal 2h te koelen tot 5°C en een maximum bewaartijd van 24h te respecteren.
Opwarmen van het gerehydrateerd melkpoeder tot 37°C, warm houden en toedienen van
bereide zuigelingenvoeding is een totaalproces dat maximum 1h in beslag mag nemen opdat
er zich een voldoende marge tussen het aantal E. sakazakii cellen en de infectieve dosis zou
bevinden. Door opvolgen van deze richtlijnen kan het risico op neonatale E. sakazakiiinfecties
sterk gereduceerd worden.
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/2268/6932

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Sakazakii ADVIES (28-2004).pdfAuthor preprint145.21 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.