Browsing
     by title


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:   
OK
Full Text
Peer Reviewed
See detailEVALUACIÓN ACÚSTICA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. MAPA DE RUIDO DE RODADURA DE CIUDAD REAL
Paje, S.E.; Bueno, M.; Vinuela, U.. et al

Conference (2008)

Detailed reference viewed: 25 (0 ULiège)
Full Text
See detailEvaluación continua y examenes : manual de docimología : un nuevo desarrollo conceptual y pratico de ambos procesos
de Landsheere, Gilbert ULiege; Thomas, Juan Jorge

Book published by El Ateneo (1973)

Reaccionando contra las corrientes tradicionales, el autor se preocupa par elaborer una evaluaci6n constructive, positive. Por primera vez, los decentes a quienes esta obra esté dirigida dispondrtin de ... [more ▼]

Reaccionando contra las corrientes tradicionales, el autor se preocupa par elaborer una evaluaci6n constructive, positive. Por primera vez, los decentes a quienes esta obra esté dirigida dispondrtin de criterios simples para construir los instrumentas de evaluaci6n continua v para sintetizar e interpretar los resultados. Esta permite hacer comparables las notas de diferentes maestros y de distintas escuelas. El libro es Util para los decentes de todos los niveles, que podrSn paner en pnflctica su contenido sin ningûn conocimiento especializado de estad fstica. "La época del antagonisme entre psic6metras y educadores ha tocado a su fin -afirma el autor, profesor de la Universidad de Lieja-. Los primeras deben humanizar sus nûmeros; los segundos, întroducir mâs rigor en sus procedimientos; los dos han de unir v paner en armon la sus esfuerzos, en beneficia del estudiante v de la comunidad." [less ▲]

Detailed reference viewed: 214 (5 ULiège)
Full Text
See detailEvaluación de a acción de nuevos policationes sintéticos sobre las propiedades viscoelásticas de la membrana eritrocitaria
Riquelme, B; Foresto, P; Lebensohn, N et al

Conference (2005, September 26)

Detailed reference viewed: 9 (0 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DE NUEVOS POLICATIONES SINTÉTICOS SOBRE LAS PROPIEDADES VISCOELÁSTICAS DE LA MEMBRANA ERITROCITARIA
Riquelme, B; Foresto, P; Lebensohn, N et al

in Anales de la Asociación Argentina de Física (2005, September 26), 17

Detailed reference viewed: 21 (1 ULiège)
Full Text
See detailEvaluacion de la estabilidad de emulsiones alimentarias utilizado elmétodo optico Turbiscan.
Flores-Aguilar, E.; Lognay, Georges ULiege; Blecker, Christophe ULiege et al

in Proceedings "VI Congreso National de Ciencia y Tecnologia de Alimentos" (2003)

Detailed reference viewed: 55 (4 ULiège)
Full Text
See detailEvaluacion de la peligrosidad y del riesgo de reincidencia
Mormont, Christian ULiege; Giovannangeli, Dominique; Sanchez, Marcos Randulfe et al

in Gomez, Fernando Jimenez (Ed.) Evaluacion psicologica forense. 1. Fuentes de informacion, abusos sexuales, testimonio, peligrosidad y reincidencia (2001)

Detailed reference viewed: 91 (3 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEVALUACIÓN DE TRES DILUTORES EN LA CRIOPRESERVACIÓN DE SEMEN DE ALPACA ( Vicugna pacos ) EN PELETS
Ordonnez, Cesar; Ampuero, Enrique; Alarcon, Virgilio et al

in Spermova (2015), 5(1), 119-123

The objective of this study was to evaluate three dilutors: AndroMed®, Triladyl® and Tris base in the cryopreservation of alpaca semen in pellets, it’s was electroejaculation collected. 15 ejaculates from ... [more ▼]

The objective of this study was to evaluate three dilutors: AndroMed®, Triladyl® and Tris base in the cryopreservation of alpaca semen in pellets, it’s was electroejaculation collected. 15 ejaculates from 7 male alpacas were used; cryopreservation was evaluated by motility and sperm motility patterns (VCL, ALH); highly significant differences (p <0,01) in total sperm motility were found in cooled semen, Tris base and Triladyl® were higher. sperm curvilinear velocity (VCL) in Triladyl® was higher relative to other diluters. In the thawed semen statistical differences (p <0,05) was found in the VCL, being superior to others Triladyl®. The thawed sperm motility of the pellets is still low, lack refine protocols that allow us to have similar sperm parameters that are taken into cooling. [less ▲]

Detailed reference viewed: 36 (1 ULiège)
See detailEvaluacion del comportamiento agressivo en ninos preescolares
Born, Michel ULiege; Egido, A.; Pire, B.

in Revista Galega de Psicopedagogia (1995), 12(8), 149-165

Detailed reference viewed: 28 (1 ULiège)
Peer Reviewed
See detailEvaluación del Programa Nacional de Control de Calidad de Laboratorios de Diagnóstico Micológico
Davel, G.; Canteros, C.; Rodero, L. et al

Poster (1998, August 12)

Detailed reference viewed: 12 (2 ULiège)
See detailEvaluacion isocinetica de las ligamentoplastias de rodilla
Croisier, Jean-Louis ULiege; Villanueva, F. J.; Delcour, J. P. et al

in Utilidad de la reeducacion. Inflamación (1996), 7

Detailed reference viewed: 23 (0 ULiège)
Full Text
See detailEvaluación mediante métodos ópticos de la funcionalidad de policationes sintéticos para el enmascaramiento de sitios antigénicos en el eritrocito humano
Relancio, M.F; Riquelme, B; Dumas, D et al

Poster (2006, September 25)

Detailed reference viewed: 12 (0 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluación mediante métodos ópticos de la funcionalidad de policationes sintéticos para el enmascaramiento de sitios antigénicos en el eritrocito humano
Relancio, MF; Riquelme, B; Dumas, D et al

in Anales de la Asociación Argentina de Física (2006)

Detailed reference viewed: 15 (0 ULiège)
Full Text
See detailEvaluarea continua a elevilor si examenelor manual de docimologie
de Landsheere, Gilbert ULiege; Ceauşu, Mariana; Frimu, C. Constantin

Book published by Editura Pedagogica (1975)

In practica noastră pedagogică pătrund noi moduri de apreciere o elevilor. Rezultatele observării continue cîştigă tot moi mult teren faţă de examenul de sfîrşit de an. Inovaţia este lăudabilă. Ea nu ... [more ▼]

In practica noastră pedagogică pătrund noi moduri de apreciere o elevilor. Rezultatele observării continue cîştigă tot moi mult teren faţă de examenul de sfîrşit de an. Inovaţia este lăudabilă. Ea nu exprimă cîtuşi de puţin intenţia de a suprima măsurarea in şcoală, ci dimpotrivă, de a o face mai justă din punct de vedere moral şi moi exactă din punct de vedere ştiinţific. Această schimbare depăşeşte cu mult domeniul notării şi corespunde tronsformărilor profunde core ou avut loc în învăţămînt. Evenimentul nu este întîmplător. Civilizaţia contemporană, economia socie~ tăţii noastre reclamă un om înzestrat cu calităţi şi cunoştinţe noi ; astfel ~ stind lucrurile, inovaţiile pedagogice se impun în mod imperios. Contestarea examenelor tradiţionale o dus totuşi la o gravă neînţelegere, core se aseamănă în mod izbitor cu aceea apărută cu deosebire intre anii 1920 şi 1940, cind adoptarea unor idei, greşit asimilate, ale pedogogiei funcţionale o lui Cloparede, Dewey şi alţi .. progresişti", o dus la cultul improvizoţiei, în dauna disciplinei riguroase, la plasarea in centrul atenţiei a unor interese care nu existau decit in mintea teoreticienilor. Odată cu apariţia lui J. Dewey, şcoala ar fi putut să adopte ca deviză : «Efortul o murit, trăiască efortul !>> La fel, om fi ispitiţi să propunem acum : «Examenele. mor, examenele au murit, trăiască examenele !)) Desigur, vechile examene care otrăveau atmosfera şi conţinutul unor cicluri întregi de studii şi hotărau cariera şcolară sau profesională in cîteva ore - ba chiar în citeva minute ! -trebuie să dispară. Desigur că şi cea mai mare parte a lucrărilor de docimologie publicate pină acum nu au fost decit puneri la punct ale unor sisteme perfecţionate pentru a se proceda in continuare greşit, întrucît ele nu se bazau pe o revizuire a intregului învăţămînt. Dar dacă, dimpotrivă, în fiecare activitate a învăţămîntului de bază se păstrează locul ce-i revine aprecierii, feedback-ului, aşa cum zic psihologii actuali, in cazul acesta examenele au o existenţă cvasipermanentă în viaţa şcolară. Uneori ele constau în aprecieri rapide, alteorî iau forma unor probe mai îndelungate care se referă la· cantităţi enOrme de materie. Esenţial este faptul că ele nu se inserează ca elemente străine in procesul de educaţie, ci fac parte integrantă din el. Dealtfel, chiar din acest motiv, ele nu se limitează strict la domeniul cunOaşterii, ci Urmăresc să perceapă ansamblul personalităţii. Orice reformă profundă este însoţită, aproape în mod obligatoriu, de o perioadă de adaptare, de tatonări, de greşeli. Astfel se explică dezorientOrea multor profesori care experimentea-ză actualmente Sistemul aprecierii continue. Tot aşa se explică faptul că termenului de examen i se aplică brusc un tabu şi că în momentul Cind scriem aceste rinduri, pe ici, pe colo, se eliberează certificate de absolvire a studiilor, care sînt bazate pe aprecieri făcute cu punctualitate, însă insuficient fundamentate din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi, în plus, rău integrate ; acestea se bizuie totodată pe impresii personale faţă de care vechile examene napoleoniene par monumente de obiectivitate ! Dar, în acelaşi timp sîntem convinşi că nu e vorba totuşi decit de o criză de adaptare. Nu este deci cîtuşi de puţin paradoxal ca după ce am reluat – pe scurt - procesul examenelor şi ne-am declarat partizani înfocaţi ai observării continue şi ai bilanţului la sfîrşitul ciclului, să consacrăm această lucrare ... organizării exameneior ! Dar cititorul ştie acum că. deşi cuvintul a rămas acelaşi, înţelesul său s-a modificat profund. Multe cadre didactice sînt încă neîncrezătoare în teste şi în alte procedee care au ambiţia de a cantifica natura omenească şi dealtfel, nu fără motiv, căci în ultimele decenii, aceste instrumente au trecut prin boala lor de tinereţe. Şi, cum acei care le-au folosit nu au ştiut totdeauna să compenseze lipsurile metodelor printr-o judecată foarte moderată şi o înţelegere adîncă a situaţiilor de ansamblu, s-au comis destul de multe greşeli. Dar dacă prudenţa rămîne necesară, dacă spiritul critic şi simţul clinic nu-şi vor pierde niciodată drepturile, s-au realizat totuşi progrese enorme ; destul de multe comportamente umane se pot măsura acum intr-un mod satisfăcător. Unii ar putea să respingă actualmente măsurarea obiectivă, nu însă pentru că este total lipsită de validitate, ci pentru că nu:; înţeleg eficacitatea. Este un binecunoscut reflex de apărare acela de a nu recunoaşte nici o valoare lucrurilor pe care nu le ştim. la complicarea situaţiei contribuie in plus aspectul matematic al metodelor ce trebuie adoptate şi al literaturii experimentale, deseori indigeste. A trecut momentul controversei dintre psihometricieni şi cei care practică pedagogic. Primii trebuie să-şi umanizeze cifrele ; ceilalţi, să introducă mai multă rigurozitate în procedeele lor ; ambii trebuie să-şi unească -şi să-şi armonizeze eforturile pentru ca studentul şi colectivitatea să profite în cea moi mare măsură. Cei care, răsfoind această carte, vor fi zărit cîteva cifre, să fie linişiiţi : cele patru operaţii aritmetice constituie un bagaj suficient ! Aşa cum se întîmplă, de obicei, procedeele care var fi puse în discuţie sînt mai uşor de aplicat decit de explicat. Se înţelege că nu vor fi arătate toate secretele măsurării şi ale statisticii, dar noţiunile simple pe care le vom intilni, au o valoare practică dovedită. Pe lîngă aceasta ele au o incontestabilă forţă de demitificare şi vor facilita ulterior lectura unor lucrări de docimologie mai specializate. Primirea făcută ediţiilor precedente ale acestui Manual şi evoluţia rapidă pe care o cunosc actualmente metodele de apreciere ne-ou încurajat să dezvoltăm şi să completăm destul de mult textul ·celei de-a treia ediţii. Partea esenţială a acestor contribuţii se referă la aprecierea bazată pe obiectivele şi metodologia care conduc la stăpînirea mijloacelor de învăţare. [less ▲]

Detailed reference viewed: 201 (20 ULiège)
See detailEvaluarea rezistentei la foc a planseelor compuse protejate partial
Zaharia, Raul; Dubina, Dan; Pintea, Dan et al

Book published by Orizonturi Universitare (2011)

Detailed reference viewed: 41 (3 ULiège)
Full Text
See detailEvaluatie van de gevolgen van de aanwezigheid van kalknodules in beton - Besluiten
Courard, Luc ULiege; Darimont, Anne ULiege; Degée, Hervé ULiege

Report (2010)

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging ... [more ▼]

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging geobserveerd op de werf is 0.006% van het gewicht aan granulaten. Op de werf zijn de pop-outs weinig talrijk, de kalknodules zijn klein en de pop-outs ondiep. Geen enkele scheurvorming trof het beton. Het besluit van deze studie, op basis van een worstcasescenario en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, is dat de verontreiniging geen risico inhoudt wat betreft duurzaamheid en stabiliteit van de werken. We bedoelen daarmee dat het risico op verlies van sterkte en het risico voor stabiliteit en duurzaamheid van structurele elementen (platen, wanden, balken) verbonden aan de aanwezigheid van nodules zo miniem zijn dat ze in feite kleiner zijn dan de risico’s ten gevolge van de normaal aanvaardbare variabiliteit van de eigenschappen van beton, in overeenstemming met de omstandigheden op de werf. Na hydratatie oefenen de verdichte portlandiet-nodules geen druk meer uit en gedragen ze zich als gewone granulaten. De risico’s verbonden aan de betonverontreiniging door kalknodules zijn dus uitsluitend esthetisch van aard en betreffen een maximale diepte van 2 tot 4 cm. [less ▲]

Detailed reference viewed: 29 (1 ULiège)
Full Text
See detailEvaluatie van de gevolgen van de aanwezigheid van kalknodules in beton - Gedetailleerd verslag
Courard, Luc ULiege; Darimont, Anne ULiege; Degée, Hervé ULiege

Report (2010)

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging ... [more ▼]

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging geobserveerd op de werf is 0.006% van het gewicht aan granulaten. Op de werf zijn de pop-outs weinig talrijk, de kalknodules zijn klein en de pop-outs ondiep. Geen enkele scheurvorming trof het beton. Het besluit van deze studie, op basis van een worstcasescenario en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, is dat de verontreiniging geen risico inhoudt wat betreft duurzaamheid en stabiliteit van de werken. We bedoelen daarmee dat het risico op verlies van sterkte en het risico voor stabiliteit en duurzaamheid van structurele elementen (platen, wanden, balken) verbonden aan de aanwezigheid van nodules zo miniem zijn dat ze in feite kleiner zijn dan de risico’s ten gevolge van de normaal aanvaardbare variabiliteit van de eigenschappen van beton, in overeenstemming met de omstandigheden op de werf. Na hydratatie oefenen de verdichte portlandiet-nodules geen druk meer uit en gedragen ze zich als gewone granulaten. De risico’s verbonden aan de betonverontreiniging door kalknodules zijn dus uitsluitend esthetisch van aard en betreffen een maximale diepte van 2 tot 4 cm. [less ▲]

Detailed reference viewed: 72 (1 ULiège)
See detailEvaluatie van de nieuwe dopamine-agonist CV 205-502 in de behandeling van prolactinomen
Verhelst, J.; Abs, R.; Beckers, Albert ULiege et al

in Acta Antwerpiensia (1992), 9

Detailed reference viewed: 13 (0 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating a calibration method for the estimation of fragmented rocks 3D-size-distribution out of 2D images
Outal, Souhail; Schleifer, Jacques; Pirard, Eric ULiege

in Sanchidrian, J. A. (Ed.) Fragblast 9 (2009)

Image analysis is a tool having great potential for the quantification of fragmented rocks size-distribution. This recent technique should be validated according to sieving measurements. Current acquisi ... [more ▼]

Image analysis is a tool having great potential for the quantification of fragmented rocks size-distribution. This recent technique should be validated according to sieving measurements. Current acquisi-tion allows the obtaining of only 2D information from images. In addition, the 3D passage is extremely prob-lematic. Firstly, the usual stereological methods do not work because the reasoning is carried out on non-random projections. Secondly, estimated sizes differ from those measured by sieving. Last, a quantity of mat-terial measured during sieving remains inaccessible by image analysis, due to masking and segregation. This paper evaluates a method directly connecting 2D raw data to 3D sieving measurements. The cited problems are reduced as much as possible thanks to the adoption of an isotropic 2D sorting criterion, and thanks to samples without masking and segregation. Important results have been obtained. Firstly, the characteristic size is correctly estimated in 2D, giving access to computing the uniformity index through known models. Secondly, the stereological approach, bringing into play proportions, is not sufficiently robust to reconstruct easily volume distributions. Limits of this kind of methods, which are, unfortunately, currently used in several granulometric applications, are analyzed. [less ▲]

Detailed reference viewed: 141 (2 ULiège)
Full Text
See detailEvaluating a city’s vulnerability to fire following earthquake
Gernay, Thomas ULiege

Scientific conference (2015, October 23)

Recent extreme events such as major earthquakes have emphasized the need for disaster-resilient communities. In a resilience framework, the built environment is designed to respond adequately to low ... [more ▼]

Recent extreme events such as major earthquakes have emphasized the need for disaster-resilient communities. In a resilience framework, the built environment is designed to respond adequately to low probability-high consequence events. The latter include cascading multi-hazard events such as fires following an earthquake, which can cause major social and economic losses in a community as observed for instance in the 1989 Loma Prieta and 1994 Northridge events in the United States. This presentation provides a methodology to evaluate the response of buildings in a community subject to fire following earthquake. First, a model is developed to determine the probability of ignition in buildings of a community due to an earthquake. Second, fragility functions are developed for buildings subject to fire, to quantify the structural damage and the expected losses. In the future, the ignition model, combined with the fragility functions, can be implemented in a GIS based risk management platform to evaluate economical losses in a region from fire following an earthquake. [less ▲]

Detailed reference viewed: 32 (0 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating an ICT-Mediated Innovative Training Service from Users’ Perspective. An Exploratory Case Study
Peters, Stéphanie ULiege; Ledent, Maryse ULiege; Hansez, Isabelle ULiege

Conference (2008, July)

By the way of a case study, this paper aims at evaluating the innovative dimension of a training service mediated through Information and Communication Technology (ICT): the so-called e-WOCCQ. The ... [more ▼]

By the way of a case study, this paper aims at evaluating the innovative dimension of a training service mediated through Information and Communication Technology (ICT): the so-called e-WOCCQ. The originality of this article is twofold: (1) to question innovation, and (2) to consider the training more commonly as a service, whose major particularity is the implication of the user in the process. The theoretical framework emphasises on the definition of a service and on the concept of added-value. As this experience took place at the very beginning of the project development, an empirical methodology was developed. We assume that the so-called e-WOCCQ is an innovation as it represents an added value for the users. Results show that e-WOCCQ generates costs and benefits of different order, and that the ratio is influenced by factors mostly linked either with the user. Practical (improvements and targeting) and theoretical (modelisation) implications are discussed. [less ▲]

Detailed reference viewed: 39 (5 ULiège)