Browsing
     by title


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:   
OK
See detailEvaluacion del comportamiento agressivo en ninos preescolares
Born, Michel ULg; Egido, A.; Pire, B.

in Revista Galega de Psicopedagogia (1995), 12(8), 149-165

Detailed reference viewed: 34 (1 ULg)
Peer Reviewed
See detailEvaluación del Programa Nacional de Control de Calidad de Laboratorios de Diagnóstico Micológico
Davel, G.; Canteros, C.; Rodero, L. et al

Poster (1998, August 12)

Detailed reference viewed: 14 (2 ULg)
See detailEvaluacion isocinetica de las ligamentoplastias de rodilla
Croisier, Jean-Louis ULg; Villanueva, F. J.; Delcour, J. P. et al

in Utilidad de la reeducacion. Inflamación (1996), 7

Detailed reference viewed: 23 (0 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluación mediante métodos ópticos de la funcionalidad de policationes sintéticos para el enmascaramiento de sitios antigénicos en el eritrocito humano
Relancio, MF; Riquelme, B; Dumas, D et al

in Anales de la Asociación Argentina de Física (2006)

Detailed reference viewed: 13 (0 ULg)
Full Text
See detailEvaluación mediante métodos ópticos de la funcionalidad de policationes sintéticos para el enmascaramiento de sitios antigénicos en el eritrocito humano
Relancio, M.F; Riquelme, B; Dumas, D et al

Poster (2006, September 25)

Detailed reference viewed: 12 (0 ULg)
Full Text
See detailEvaluarea continua a elevilor si examenelor manual de docimologie
de Landsheere, Gilbert ULg; Ceauşu, Mariana; Frimu, C. Constantin

Book published by Editura Pedagogica (1975)

In practica noastră pedagogică pătrund noi moduri de apreciere o elevilor. Rezultatele observării continue cîştigă tot moi mult teren faţă de examenul de sfîrşit de an. Inovaţia este lăudabilă. Ea nu ... [more ▼]

In practica noastră pedagogică pătrund noi moduri de apreciere o elevilor. Rezultatele observării continue cîştigă tot moi mult teren faţă de examenul de sfîrşit de an. Inovaţia este lăudabilă. Ea nu exprimă cîtuşi de puţin intenţia de a suprima măsurarea in şcoală, ci dimpotrivă, de a o face mai justă din punct de vedere moral şi moi exactă din punct de vedere ştiinţific. Această schimbare depăşeşte cu mult domeniul notării şi corespunde tronsformărilor profunde core ou avut loc în învăţămînt. Evenimentul nu este întîmplător. Civilizaţia contemporană, economia socie~ tăţii noastre reclamă un om înzestrat cu calităţi şi cunoştinţe noi ; astfel ~ stind lucrurile, inovaţiile pedagogice se impun în mod imperios. Contestarea examenelor tradiţionale o dus totuşi la o gravă neînţelegere, core se aseamănă în mod izbitor cu aceea apărută cu deosebire intre anii 1920 şi 1940, cind adoptarea unor idei, greşit asimilate, ale pedogogiei funcţionale o lui Cloparede, Dewey şi alţi .. progresişti", o dus la cultul improvizoţiei, în dauna disciplinei riguroase, la plasarea in centrul atenţiei a unor interese care nu existau decit in mintea teoreticienilor. Odată cu apariţia lui J. Dewey, şcoala ar fi putut să adopte ca deviză : «Efortul o murit, trăiască efortul !>> La fel, om fi ispitiţi să propunem acum : «Examenele. mor, examenele au murit, trăiască examenele !)) Desigur, vechile examene care otrăveau atmosfera şi conţinutul unor cicluri întregi de studii şi hotărau cariera şcolară sau profesională in cîteva ore - ba chiar în citeva minute ! -trebuie să dispară. Desigur că şi cea mai mare parte a lucrărilor de docimologie publicate pină acum nu au fost decit puneri la punct ale unor sisteme perfecţionate pentru a se proceda in continuare greşit, întrucît ele nu se bazau pe o revizuire a intregului învăţămînt. Dar dacă, dimpotrivă, în fiecare activitate a învăţămîntului de bază se păstrează locul ce-i revine aprecierii, feedback-ului, aşa cum zic psihologii actuali, in cazul acesta examenele au o existenţă cvasipermanentă în viaţa şcolară. Uneori ele constau în aprecieri rapide, alteorî iau forma unor probe mai îndelungate care se referă la· cantităţi enOrme de materie. Esenţial este faptul că ele nu se inserează ca elemente străine in procesul de educaţie, ci fac parte integrantă din el. Dealtfel, chiar din acest motiv, ele nu se limitează strict la domeniul cunOaşterii, ci Urmăresc să perceapă ansamblul personalităţii. Orice reformă profundă este însoţită, aproape în mod obligatoriu, de o perioadă de adaptare, de tatonări, de greşeli. Astfel se explică dezorientOrea multor profesori care experimentea-ză actualmente Sistemul aprecierii continue. Tot aşa se explică faptul că termenului de examen i se aplică brusc un tabu şi că în momentul Cind scriem aceste rinduri, pe ici, pe colo, se eliberează certificate de absolvire a studiilor, care sînt bazate pe aprecieri făcute cu punctualitate, însă insuficient fundamentate din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi, în plus, rău integrate ; acestea se bizuie totodată pe impresii personale faţă de care vechile examene napoleoniene par monumente de obiectivitate ! Dar, în acelaşi timp sîntem convinşi că nu e vorba totuşi decit de o criză de adaptare. Nu este deci cîtuşi de puţin paradoxal ca după ce am reluat – pe scurt - procesul examenelor şi ne-am declarat partizani înfocaţi ai observării continue şi ai bilanţului la sfîrşitul ciclului, să consacrăm această lucrare ... organizării exameneior ! Dar cititorul ştie acum că. deşi cuvintul a rămas acelaşi, înţelesul său s-a modificat profund. Multe cadre didactice sînt încă neîncrezătoare în teste şi în alte procedee care au ambiţia de a cantifica natura omenească şi dealtfel, nu fără motiv, căci în ultimele decenii, aceste instrumente au trecut prin boala lor de tinereţe. Şi, cum acei care le-au folosit nu au ştiut totdeauna să compenseze lipsurile metodelor printr-o judecată foarte moderată şi o înţelegere adîncă a situaţiilor de ansamblu, s-au comis destul de multe greşeli. Dar dacă prudenţa rămîne necesară, dacă spiritul critic şi simţul clinic nu-şi vor pierde niciodată drepturile, s-au realizat totuşi progrese enorme ; destul de multe comportamente umane se pot măsura acum intr-un mod satisfăcător. Unii ar putea să respingă actualmente măsurarea obiectivă, nu însă pentru că este total lipsită de validitate, ci pentru că nu:; înţeleg eficacitatea. Este un binecunoscut reflex de apărare acela de a nu recunoaşte nici o valoare lucrurilor pe care nu le ştim. la complicarea situaţiei contribuie in plus aspectul matematic al metodelor ce trebuie adoptate şi al literaturii experimentale, deseori indigeste. A trecut momentul controversei dintre psihometricieni şi cei care practică pedagogic. Primii trebuie să-şi umanizeze cifrele ; ceilalţi, să introducă mai multă rigurozitate în procedeele lor ; ambii trebuie să-şi unească -şi să-şi armonizeze eforturile pentru ca studentul şi colectivitatea să profite în cea moi mare măsură. Cei care, răsfoind această carte, vor fi zărit cîteva cifre, să fie linişiiţi : cele patru operaţii aritmetice constituie un bagaj suficient ! Aşa cum se întîmplă, de obicei, procedeele care var fi puse în discuţie sînt mai uşor de aplicat decit de explicat. Se înţelege că nu vor fi arătate toate secretele măsurării şi ale statisticii, dar noţiunile simple pe care le vom intilni, au o valoare practică dovedită. Pe lîngă aceasta ele au o incontestabilă forţă de demitificare şi vor facilita ulterior lectura unor lucrări de docimologie mai specializate. Primirea făcută ediţiilor precedente ale acestui Manual şi evoluţia rapidă pe care o cunosc actualmente metodele de apreciere ne-ou încurajat să dezvoltăm şi să completăm destul de mult textul ·celei de-a treia ediţii. Partea esenţială a acestor contribuţii se referă la aprecierea bazată pe obiectivele şi metodologia care conduc la stăpînirea mijloacelor de învăţare. [less ▲]

Detailed reference viewed: 180 (16 ULg)
See detailEvaluarea rezistentei la foc a planseelor compuse protejate partial
Zaharia, Raul; Dubina, Dan; Pintea, Dan et al

Book published by Orizonturi Universitare (2011)

Detailed reference viewed: 43 (6 ULg)
Full Text
See detailEvaluatie van de gevolgen van de aanwezigheid van kalknodules in beton - Besluiten
Courard, Luc ULg; Darimont, Anne ULg; Degée, Hervé ULg

Report (2010)

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging ... [more ▼]

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging geobserveerd op de werf is 0.006% van het gewicht aan granulaten. Op de werf zijn de pop-outs weinig talrijk, de kalknodules zijn klein en de pop-outs ondiep. Geen enkele scheurvorming trof het beton. Het besluit van deze studie, op basis van een worstcasescenario en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, is dat de verontreiniging geen risico inhoudt wat betreft duurzaamheid en stabiliteit van de werken. We bedoelen daarmee dat het risico op verlies van sterkte en het risico voor stabiliteit en duurzaamheid van structurele elementen (platen, wanden, balken) verbonden aan de aanwezigheid van nodules zo miniem zijn dat ze in feite kleiner zijn dan de risico’s ten gevolge van de normaal aanvaardbare variabiliteit van de eigenschappen van beton, in overeenstemming met de omstandigheden op de werf. Na hydratatie oefenen de verdichte portlandiet-nodules geen druk meer uit en gedragen ze zich als gewone granulaten. De risico’s verbonden aan de betonverontreiniging door kalknodules zijn dus uitsluitend esthetisch van aard en betreffen een maximale diepte van 2 tot 4 cm. [less ▲]

Detailed reference viewed: 31 (1 ULg)
Full Text
See detailEvaluatie van de gevolgen van de aanwezigheid van kalknodules in beton - Gedetailleerd verslag
Courard, Luc ULg; Darimont, Anne ULg; Degée, Hervé ULg

Report (2010)

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging ... [more ▼]

De oorspronkelijke verontreiniging (0.7% van het gewicht aan granulaten) is met factor 100 verminderd tijdens de productie van de granulaten en het verwerken van het beton. De maximale verontreiniging geobserveerd op de werf is 0.006% van het gewicht aan granulaten. Op de werf zijn de pop-outs weinig talrijk, de kalknodules zijn klein en de pop-outs ondiep. Geen enkele scheurvorming trof het beton. Het besluit van deze studie, op basis van een worstcasescenario en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, is dat de verontreiniging geen risico inhoudt wat betreft duurzaamheid en stabiliteit van de werken. We bedoelen daarmee dat het risico op verlies van sterkte en het risico voor stabiliteit en duurzaamheid van structurele elementen (platen, wanden, balken) verbonden aan de aanwezigheid van nodules zo miniem zijn dat ze in feite kleiner zijn dan de risico’s ten gevolge van de normaal aanvaardbare variabiliteit van de eigenschappen van beton, in overeenstemming met de omstandigheden op de werf. Na hydratatie oefenen de verdichte portlandiet-nodules geen druk meer uit en gedragen ze zich als gewone granulaten. De risico’s verbonden aan de betonverontreiniging door kalknodules zijn dus uitsluitend esthetisch van aard en betreffen een maximale diepte van 2 tot 4 cm. [less ▲]

Detailed reference viewed: 72 (1 ULg)
See detailEvaluatie van de nieuwe dopamine-agonist CV 205-502 in de behandeling van prolactinomen
Verhelst, J.; Abs, R.; Beckers, Albert ULg et al

in Acta Antwerpiensia (1992), 9

Detailed reference viewed: 14 (0 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating a calibration method for the estimation of fragmented rocks 3D-size-distribution out of 2D images
Outal, Souhail; Schleifer, Jacques; Pirard, Eric ULg

in Sanchidrian, J. A. (Ed.) Fragblast 9 (2009)

Image analysis is a tool having great potential for the quantification of fragmented rocks size-distribution. This recent technique should be validated according to sieving measurements. Current acquisi ... [more ▼]

Image analysis is a tool having great potential for the quantification of fragmented rocks size-distribution. This recent technique should be validated according to sieving measurements. Current acquisi-tion allows the obtaining of only 2D information from images. In addition, the 3D passage is extremely prob-lematic. Firstly, the usual stereological methods do not work because the reasoning is carried out on non-random projections. Secondly, estimated sizes differ from those measured by sieving. Last, a quantity of mat-terial measured during sieving remains inaccessible by image analysis, due to masking and segregation. This paper evaluates a method directly connecting 2D raw data to 3D sieving measurements. The cited problems are reduced as much as possible thanks to the adoption of an isotropic 2D sorting criterion, and thanks to samples without masking and segregation. Important results have been obtained. Firstly, the characteristic size is correctly estimated in 2D, giving access to computing the uniformity index through known models. Secondly, the stereological approach, bringing into play proportions, is not sufficiently robust to reconstruct easily volume distributions. Limits of this kind of methods, which are, unfortunately, currently used in several granulometric applications, are analyzed. [less ▲]

Detailed reference viewed: 175 (2 ULg)
Full Text
See detailEvaluating a city’s vulnerability to fire following earthquake
Gernay, Thomas ULg

Scientific conference (2015, October 23)

Recent extreme events such as major earthquakes have emphasized the need for disaster-resilient communities. In a resilience framework, the built environment is designed to respond adequately to low ... [more ▼]

Recent extreme events such as major earthquakes have emphasized the need for disaster-resilient communities. In a resilience framework, the built environment is designed to respond adequately to low probability-high consequence events. The latter include cascading multi-hazard events such as fires following an earthquake, which can cause major social and economic losses in a community as observed for instance in the 1989 Loma Prieta and 1994 Northridge events in the United States. This presentation provides a methodology to evaluate the response of buildings in a community subject to fire following earthquake. First, a model is developed to determine the probability of ignition in buildings of a community due to an earthquake. Second, fragility functions are developed for buildings subject to fire, to quantify the structural damage and the expected losses. In the future, the ignition model, combined with the fragility functions, can be implemented in a GIS based risk management platform to evaluate economical losses in a region from fire following an earthquake. [less ▲]

Detailed reference viewed: 44 (3 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating an ICT-Mediated Innovative Training Service from Users’ Perspective. An Exploratory Case Study
Peters, Stéphanie ULg; Ledent, Maryse ULg; Hansez, Isabelle ULg

Conference (2008, July)

By the way of a case study, this paper aims at evaluating the innovative dimension of a training service mediated through Information and Communication Technology (ICT): the so-called e-WOCCQ. The ... [more ▼]

By the way of a case study, this paper aims at evaluating the innovative dimension of a training service mediated through Information and Communication Technology (ICT): the so-called e-WOCCQ. The originality of this article is twofold: (1) to question innovation, and (2) to consider the training more commonly as a service, whose major particularity is the implication of the user in the process. The theoretical framework emphasises on the definition of a service and on the concept of added-value. As this experience took place at the very beginning of the project development, an empirical methodology was developed. We assume that the so-called e-WOCCQ is an innovation as it represents an added value for the users. Results show that e-WOCCQ generates costs and benefits of different order, and that the ratio is influenced by factors mostly linked either with the user. Practical (improvements and targeting) and theoretical (modelisation) implications are discussed. [less ▲]

Detailed reference viewed: 40 (5 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating an ICT-mediated innovative training service from users' perspective: an explorative case study
Peters, Stéphanie ULg; Ledent, M.; Hansez, Isabelle ULg

in Proceedings of the ED-Media Conference 2008 (2008)

By the way of a case study, this paper aims at evaluating the innovative dimension of a training service mediated through Information and Communication Technology (ICT): the so-called e-WOCCQ. The ... [more ▼]

By the way of a case study, this paper aims at evaluating the innovative dimension of a training service mediated through Information and Communication Technology (ICT): the so-called e-WOCCQ. The originality of this article is twofold: (1) to question innovation, and (2) to consider the training more commonly as a service, whose major particularity is the implication of the user in the process. The theoretical framework emphasises on the definition of a service and on the concept of added-value. As this experience took place at the very beginning of the project development, an empirical methodology was developed. We assume that the so-called e-WOCCQ is an innovation as it represents an added value for the users. Results show that e-WOCCQ generates costs and benefits of different order, and that the ratio is influenced by factors mostly linked either with the user. Practical (improvements and targeting) and theoretical (modelisation) implications are discussed. [less ▲]

Detailed reference viewed: 47 (1 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating analytical results reliability using a Bayesian probability criterion
Rozet, Eric ULg; Lebrun, Pierre ULg; Boulanger, Bruno ULg et al

Poster (2010, December 02)

In pharmaceutical industries, quantitative analytical methods such as HPLC play a key role. Indeed, the analytical results obtained from them are used to make crucial decisions such as the release of ... [more ▼]

In pharmaceutical industries, quantitative analytical methods such as HPLC play a key role. Indeed, the analytical results obtained from them are used to make crucial decisions such as the release of batches of drugs, the evaluation of safety and efficacy of new drug candidates or the monitoring of patients health. Prior to their routine use, analytical methods are submitted to a stringent validation study where they have to demonstrate that they are fit for their final purpose, i.e. providing accurate result . Typically this demonstration is made by either providing point estimates of systematic error (bias) and random error (variance) or sometimes by providing interval estimates of these statistical parameters at several well defined concentration levels of the target analyte. They are then compared to maximum acceptable levels. More recently, tolerance intervals approaches have been proposed that are evaluated in a similar way at these key concentration levels. However none of these decision approaches allow knowing the probability to obtain accurate results over the whole concentration range of interest. Frequentist approximations have been proposed to estimate this probability but only at the concentration levels experimentally tested and not for the whole range of interest. In this work, a linear hierarchical Bayesian approach is proposed. It takes into account the potential random characteristic of the slope and intercept observed from one analytical run to the other, and also integrates the possible covariance between the parameters. Additionally, heteroscedasticity of the residual variance over the concentration range investigated is taken into account. A situation regularly observed in practice. Finally a reliability profile for the whole concentration range studied is obtained using MCMC sampling. This profile provides the probability (Prel) to obtain accurate results over the full concentration range investigated. This profile is then compared to a minimum reliability probability (Pmin) that will define the valid concentration range of the analytical method. The usefulness of this approach is illustrated through the validation of a bioanalytical method and also compared with a one concentration level at a time frequentist approach derived from tolerance intervals. [less ▲]

Detailed reference viewed: 151 (5 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating bound on voltage and thermal security margins under power transfer uncertainty.
Capitanescu, Florin ULg; Van Cutsem, Thierry ULg

in Proc. 14th Power System Computation Conference (2002, June)

This paper deals with the evaluation of bounds on voltage and thermal security margins with respect to contingencies. A margin is the maximal pre-contingency power transfer between either a generation and ... [more ▼]

This paper deals with the evaluation of bounds on voltage and thermal security margins with respect to contingencies. A margin is the maximal pre-contingency power transfer between either a generation and a load area or two generation areas, such that specirfied contingencies do not overload lines or make the system voltage unstable. The minimum and maximum margins are computed for given intervals of variations of bus injections. Each bound is the solution of a constrained L1-norm minimization (or maximization) problem, for which specific algorithms are given. Thermal overloads are handled through linearization, while for voltage stability, fast time simulation and instability mode analysis are used. Nonlinear situations of branch overload are also considered. The method is illustrated on an 80-bus test system. [less ▲]

Detailed reference viewed: 127 (21 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating climate model performance with various parameter sets using observations over the recent past
Loutre, M.-F.; Mouchet, Anne ULg; Fichefet, T. et al

in Climate of the Past (2011), 7

Detailed reference viewed: 25 (3 ULg)
See detailEvaluating COSMO’s lake module (FLake) for an East-African lake using a comprehensive set of lake temperature profiles
Thiery, Wim; Martynov, Andrey; Darchambeau, François ULg et al

Conference (2012, April)

Detailed reference viewed: 8 (0 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailEvaluating Effects of Tyrosine Phosphatase Inhibitors on T Cell Receptor Signaling
Rahmouni, Souad ULg; Delacroix, Laurence ULg; Liu, Wallace et al

in Phosphatase Modulators, Methods in Molecular Biology (2013)

The importance of tyrosine phosphorylation in normal cell physiology is well established, highlighted by the many human diseases that stem from abnormalities in protein tyrosine kinase (PTK) and protein ... [more ▼]

The importance of tyrosine phosphorylation in normal cell physiology is well established, highlighted by the many human diseases that stem from abnormalities in protein tyrosine kinase (PTK) and protein tyrosine phosphatase (PTP) function. Contrary to earlier assumptions, it is now clear that both PTKs and PTPs are highly specific, non-redundant, and tightly regulated enzymes. Hematopoietic cells express particularly high numbers of PTKs and PTPs, and aberrant function of these proteins have been linked to many hematopoietic disorders. While PTK inhibitors are among FDA approved drugs for the treatment of leukemia and other cancers, efforts to develop therapeutics that target specific PTPs are still in its infancy. Here, we describe methods on how to evaluate effects of PTP inhibitors on T cell receptor signaling. Moreover, we provide a comprehensive strategy for compound prioritization, applicable to any drug discovery project involving T cells. We present a testing funnel that starts with relatively high-throughput luciferase reporter assays, followed by immunoblot, calcium flux, flow cytometry, and proliferation assays, continues with cytokine bead arrays, and finishes with specificity assays that involve RNA interference. We provide protocols for experiments in the Jurkat T cell line, but more importantly give detailed instructions, paired with numerous tips, on how to prepare and work with primary human T cells. [less ▲]

Detailed reference viewed: 35 (9 ULg)