References of "Tijdschrift voor Fiscaal Recht"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailPetit manuel d'utilisation de l'article 344, § 1er, CIR 1992
Docclo, Caroline ULg

in Tijdschrift voor Fiscaal Recht (2012)

Detailed reference viewed: 9 (1 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailIFA 2010 – Onderwerp I – Dubbelbelastingverdragen en belastingontwijking : toepassing van anti-ontwijkingsbepalingen – Belgisch rapport
Bourgeois, Marc ULg; Traversa, E.

in Tijdschrift voor Fiscaal Recht (2010), (390), 887-899

Detailed reference viewed: 9 (2 ULg)