References of "Inzynieria Rolnicza"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailNaklady energetyczno-materialowe w aspekcie zrownowazonej produkcji rolniczej
Sawa, Jozef; Huyghebaert, Bruno; Burny, Philippe ULg

in Inzynieria Rolnicza (2006), 13(88), 417-422

Detailed reference viewed: 18 (0 ULg)